ÖZEL MAVİGÜN EĞİTİM KURUMLARI

"iz bırakacak nesiller için"

DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

 • 1. Milli Eğitim temel kanunu ve yönetmelikleri ile belirlenen temel değerleri esas alırız.
 • 2. Milli manevi değerlerimizi öğretmeyi, sevdirmeyi ve yaşatmayı planlarız.
 • 3. Başarının ben anlayışına değil, biz anlayışına bağlı olduğuna inanırız ve ekip çalışmasını esas alırız.
 • 4. Çoğulcu ortamın yaşatılması ve bütün öğrencilerin öğrenme sürecine etkili katılımının sağlanabilmesi için (vazgeçilmez unsur olarak) disipline inanırız.
 • 5. Sürekli gelişimin ilk şartının değişim, değişimin şartının da yeniliklere ön yargısız yaklaşım olduğuna inanırız.
 • 6. Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız.
 • 7. Kurum çalışanları ve öğrencilerimiz Mavigün Eğitim Kurumları ailesinin bir ferdi olmanın sorumluluğunu biliriz ve bu anlayışla hareket ederiz.
 • 8. Ailelerin eğitim sürecine etkili katılımını önemser, onların istek ve önerilerine önem veririz.
 • 9. Çalışan ve hizmet alanların beklenti, duygu ve düşüncelerine değer veririz.
 • 10. Öğrenci, toplum ve aile beklentileri odaklı çalışırız.
 • 11. Görevlerin yerine getirilmesinde objektiflik ilkesini uygularız.
 • 12. Kurum içi çalışanlar, öğrenci-veli-okul ilişkilerinde insana saygı esasına göre hareket ederiz.
 • 13. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda âdil olmayı amaçlarız.
 • 14. Çalışanlar arasında her türlü dayanışma ve işbirliğini en üst düzeyde geliştirmeyi hedefleriz.
 • 15.  Her öğrencimize Özel Mavigün Eğitim kurumlarının seçkin bir ferdi olmanın gururunu yaşatmayı amaçlarız.
YUKARI